Sneek in trek: groen licht voor Hemmen 3

5 november 2017

Sneek is in trek bij nieuwe bedrijven. De gemeente Súdwest-Fryslân is daarom positief over uitbreiding van bedrijventerrein De Hemmen.

Wethouder Maarten Offinga kondigde vorige week vol trots aan dat een groot internationaal bedrijf dat duurzame materialen produceert voor de woningbouw, zich in Sneek wil vestigen. Daarnaast willen nog twee regionale ondernemingen naar de Waterpoortstad komen. In totaal goed voor drie- tot vierhonderd banen. De bedrijven hebben grond nodig die Súdwest-Fryslân hen wil bieden op een nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein Hemmen 3.

Gisteravond praatte de raadscommissie over de plannen voor dat stuk land van in totaal 25 hectare aan de A7 tussen Sneek en Folsgare. Het voorstel gaat in tegen het standpunt van de provincie, die geen nieuwe bedrijventerreinen meer wil omdat er bedrijfskavels over zijn in Friesland.

Maar de politiek is positief over het nieuwe industrieterrein. Zeker nu zich meerdere gegadigden hebben gemeld. ,,Dizze maityd wienen wy foar ynbreiding en tsjin útwreiding fan bedriuwsterreinen’’, zei PvdA’er Johan Langbroek. ,,Mar trije-hundert arbeidsplakken foar ús gemeente is in geweldige opstekker.’’

De gemeente wil de 25 hectare in twee blokken van 12,5 hectare ontwikkelen. Die grond is zeker nodig, zei Offinga. ,,We stoppen niet met zoeken naar nieuwe bedrijven. De volgende brieven met aanvragen zitten er aan te komen. Er zit meer in de pijplijn, er is belangstelling in de markt.’’

Van der Valk, voorzitter van dorpsbelang Folsgare, zei dat het dorp blij is met het nauwe overleg met de gemeente, maar uitte ook zijn zorg over de impact van het terrein op zijn dorp. Folsgare eist dat er hoe dan ook een buffer van 400 meter breed tussen de bedrijven en de dorpsrand blijft bestaan en dat de industrie wordt ingepast in het landschap.