Ombudsteam

In ons ombudsteam staan vrijwilligers binnen én buiten onze partij klaar om in de regio Súdwest-Fryslân mensen met problemen te helpen. Het kan gaan om kleine en grote ergernissen: overlast, criminaliteit, juridisch getouwtrek, problemen met huisvesting, allemaal zaken die mensen dagelijks raken. Vaak gaat het om problemen met overheidsinstanties.
Wij kunnen u ook op weg helpen als je niet goed weet bij welke instantie u moet aankloppen. Bijvoorbeeld bij een geschil met gemeentelijke instanties, bank, fiscus, woningbouwcorporaties of ziekenhuis.

Wat kun je van het team verwachten?

Het ombudsteam bestaat uit een beperkt aantal kernleden, die telefonisch en via de mail bereikbaar zijn. Het team werkt samen met en kan terugvallen op een ondersteunend netwerk van individuele vrijwilligers uit verschillende disciplines, binnen en buiten de partij.
De hulp van het ombudsteam is gratis beschikbaar voor alle mensen uit de gemeente Sûdwest-Fryslân, dus ook voor niet-PvdA leden. Alle informatie van hulpvragers die bij het team binnen komt wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

 

Wij willen mensen helpen door goed te luisteren bij het in kaart brengen van hun individuele problemen, om daarna gezamenlijk de mogelijkheden voor een goede aanpak te onderzoeken. Het in overleg contact leggen met de juiste instanties is hierbij een reële mogelijkheid.
Het ombudsteam maakt zoveel mogelijk gebruik van bestaande voorzieningen en diensten, zoals bijvoorbeeld het WMO loket, de vakbond, cliëntenraden, huurdersverenigingen etc.
Indien een probleem ook om een politieke oplossing vraagt, maakt het ombudsteam gebruik van haar politieke netwerk, bestaande uit: raadsleden, de wethouder, de Statenleden, de Tweede Kamerleden en als het nodig is zelfs leden in het Europees Parlement.

Bereikbaarheid

Heeft u een situatie waar u zelf of met een instantie niet helemaal uitkomt? Neem dan (bij voorkeur via email) contact op met het Ombudsteam. U kunt uw verhaal delen en er wordt dan samen met u gekeken naar een mogelijke oplossing. U kunt natuurlijk ook bellen als u dat prettiger vindt.
e-mail: [email protected]
Ombudstelefoon: 06 11426913 (dagelijks bereikbaar)

 

 

Waar ben je naar op zoek?