Soos van de Roos

19 september 2017

De PvdA raadsfractie komt naar u toe! Beste bewoner van de Lemmerweg-wijken, Wat vind u van uw wijk? Wat gaat er goed? Wat kan er nog veel beter. Dat wil de PvdA-fractie in de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân graag van u weten. De PvdA raadsfractie verruilt het gemeentehuis regelmatig voor een bijeenkomst in de dorpen, wijken

lees verder »

Algemene Ledenvergadering van de PvdA Súdwest-Fryslân

19 september 2017

Dinsdag 3 oktober 2017 om 20.00 uur (zaal open 19:30 uur) Café Vellinga Korte Veemarktstraat 11, SNEEK Graag nodigen wij u uit om deze belangrijke Algemene Ledenvergadering bij te wonen. Op 22 november 2017 zijn er gemeenteraadverkiezingen. De afgelopen maanden is er door de fractie, het bestuur en de kandidaatstellingscommissie hard gewerkt om ervoor te

lees verder »

PvdA SWF introduceert vrijwilligersprijs.

14 september 2017

De PvdA Súdwest-Fryslân nodigt de inwoners van de gemeente uit om kandidaten voor te dragen voor de “PvdA vrijwilligersprijs”. Met het instellen van een jaarlijkse vrijwilligersprijs wil de partij het belang van vrijwilligers onderstrepen. “Vrijwilligers zijn kampioenen en verdienen om in het zonnetje gezet te worden”, aldus fractievoorzitter Johan Feenstra. De PvdA vindt vrijwillige inzet

lees verder »

Bezoek Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum

8 september 2017

De Werkgroep Ouderen van de PvdA SWF nodigt u uit voor een bezoek aan het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum in Heerenveen op woensdag 18 oktober 2017 Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919), de vader van het Nederlandse socialisme, was de meest gehate en geliefde persoon van zijn tijd. Op 7 mei 1925, kort na zijn dood, werd

lees verder »

PVDA blij met bouw gymzaal en kleedboxen v.v.LSC 1890

25 juli 2017

In de nabijheid van het LSC-complex aan de Leeuwarderweg moet voor 2019 een nieuwe sportvoorziening met acht kleedruimten verrijzen, waar zowel basisscholen als de voetballers van LSC terecht kunnen. Met de bouw is zo’n 540.000 euro gemoeid. Een raadsmeerderheid van Súdwest-Fryslân steunde vorige week een motie van de PvdA om de problemen direct aan te

lees verder »

Kandidatenlijst bekend!

13 juli 2017

Stella van Gent uit Sneek is namens PvdA Súdwest-Fryslân de nieuwe lijsttrekker bij de komende herindelingsverkiezingen in Súdwest-Fryslân en deel van Littenseradiel. De huidige fractievoorzitter, Johan Feenstra uit Sneek, is de nummer twee op de lijst. Van Gent kreeg de unanieme voorkeur van de kandidaatstellingscommissie en van het bestuur van de PvdA Súdwest-Fryslân. Volgens de

lees verder »

Marktkraam: PvdA SWF in centrum Sneek in gesprek over kinderarmoede

4 juli 2017

De PvdA staat al sinds jaar en dag een aantal keer per jaar op zaterdagmiddag met haar marktkraam op het Schaapmarktplein te Sneek. Komende zaterdag 8 juli staan de actieve PvdA-leden, fractieleden en de wethouder er weer om met u in gesprek te gaan. Ook de nieuwe kandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zullen aanwezig zijn.

lees verder »

PvdA bezorgd om gevaarlijk baggerdepot in Noorderhoek Sneek

11 april 2017

Sneek. Sinds enkele maanden wordt het terrein tussen de Worp Tjaardastraat en het Asielzoekerscentrum in de Noorderhoek in Sneek gebruikt als stortplaats voor bagger. “Meerdere bewoners uit de omgeving hebben bij de PvdA hun zorgen hierover geuit”, aldus fractievoorzitter Johan Feenstra. Een braakliggend terrein waarop met een paar bordjes is aangegeven, dat het een baggerdepot betreft

lees verder »

Snitserdyk: Het spel op de wagen!

7 maart 2017

Hoe veilig en toekomstbestendig is de huidige Sniterdyk de N354? Dat vroeg de PvdA Súdwest-Fryslân aan het college van Burgemeester en Wethouders tijdens de behandeling van begroting 2017 in de gemeenteraad. In de loop van 2017 en 2018 wordt door de provincie de verbindingsweg tussen Sneek en Leeuwarden hier en daar opnieuw ingericht. Om de

lees verder »

PvdA: “Anoniem solliciteren bij Gemeente SWF”

1 maart 2017

Hoe je eruit ziet, hoe oud je bent, van wie je houdt of welk geloof je hebt, mag geen invloed hebben op de kans dat je een baan krijgt. De PvdA vindt discriminatie bij sollicitaties onacceptabel en constateert dat er, ook in de gemeente SWF, nog te weinig gebeurt om dit probleem op te lossen.

lees verder »