Wie is Wie

We laten je graag weten wie er voor de PvdA Súdwest-Fryslân allemaal actief bezig zijn. Via bovenstaande rode balk zie je twee groepen: Raadsleden en Bestuur. Als je daarop klikt zie je welke mensen allemaal actief zijn en vanuit welke rol. Ook staan hier de gegevens hoe je ons kunt benaderen.

Raadsleden
De raadsleden hebben een belangrijke taak in de gemeenteraad. Zij controleren het college van burgemeester en wethouders. Ook kunnen zij vragen stellen, moties en amendementen indienen en initiatief voorstellen indienen. De PvdA Súdwest-Fryslân heeft na de gemeenteraadsverkiezing in 2022 8 zetels gehaald. We hebben daarmee dus 8 raadsleden. De raadsleden hebben elk een eigen commissie waarin ze actief zijn.

Bestuur
Het bestuur moet ervoor zorgen dat de afdeling goed draait. Dat betekent onder andere dat het bestuur de raadsleden ondersteunt en ledenvergaderingen organiseert.

Wethouders
Vanaf 1 juni 2022 zitten er twee wethouders van de PvdA in het college. De wethouders zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van het coalitie akkoord.