Coalitie akkoord 2022-2026

Op 31 mei 2022 wordt onderstaand coalitie akkoord besproken en vastgesteld. Als PvdA zijn we trots op dit sociale akkoord. De basis op orde voor iedereen, koers op positieve gezondheid en gelukkig en betaalbaar wonen waar je hart ligt. Daar gaan we voor.

Samen met onderhandelaar Johan Feenstra heeft fractievoorzitter Marijke Roskam vertrouwen in de komende bestuursperiode. Marijke; ‘We zijn formateur Sjoerd Tolsma en de betrokken ambtenaren zeer erkentelijk voor hun harde werken.’

Vanaf 1 juni 2022 gaan we aan de slag met dit prachtig akkoord. Wethouder Marianne Poelman; ‘Meedoen en rondkomen, daar wil ik het verschil op gaan maken. Met een gemeente die dichtbij je staat en werkt vanuit vertrouwen.’

Wethouder Michel Rietman staat ook startklaar! ‘Ik wil er voor zorgen dat de gemeente er alles aan doet om betaalbaar wonen mogelijk te maken in de wijken en dorpen. Aan de slag, zodat iedereen kan wonen waar haar / zijn hart ligt.’

Het akkoord vind je hieronder 👇🏼

Coalitieakkoord SWF 2022-2026