Johan Feenstra stelt vragen over buurtbemiddeling

20 september 2018

Steeds meer mensen doen een beroep op buurtbemiddeling bij een burenruzie, zo blijkt uit cijfers van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV). Buurtbemiddeling is een doeltreffende manier om overlast aan te pakken met grote kans op succes. Twee derde van de behandelde zaken worden dankzij buurtbemiddeling met een positief resultaat opgelost.

Het begint vaak met een kleine ergernis over geluid, de kinderen, een barbecue of een verkeerd geparkeerde auto. Maar soms kan het aardig uit de hand lopen. Buren praten niet meer met elkaar en maken elkaar in het ergste geval het leven flink zuur. Soms lopen conflicten uit de hand en moet zelfs de politie of de woningverhuurder ingrijpen. Buurtbemiddeling kan dan een oplossing zijn.

Getrainde bemiddelaars helpen ruziënde buren om het contact te herstellen en oplossingen te bedenken voor hun conflict. De methode werkt het beste in een vroeg stadium en bij niet al te ernstige problemen. Buurtbemiddeling draagt zo bij aan veiligheid, sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk.

In 75% van de gemeenten is buurtbemiddeling inmiddels beschikbaar. De gemeente Súdwest-Fryslân, maakt echter geen gebruik van de buurtbemiddeling die door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV), wordt aangeboden.

De PvdA ziet een meerwaarde in het gebruik van buurtbemiddeling en heeft daarom de volgende vragen:

1. Is het college van B&W bekend met “buurtbemiddeling”, zoals dat door het CVV wordt aangeboden?

2. Ziet het college, net als de PvdA, de meerwaarde van buurtbemiddeling?

3. Waarom maakt de gemeente Súdwest-Fryslân nog geen gebruik van buurtbemiddeling?

4. Welke stappen moeten er ondernomen worden om ook in onze gemeente buurtbemiddeling beschikbaar te hebben?

5. Gaat u buurtbemiddeling ook als instrument inzetten? Zo ja, met ingang van wanneer? Zo nee, waarom niet?