8 september 2017

Bezoek Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum

De Werkgroep Ouderen van de PvdA SWF nodigt u uit voor een bezoek aan het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum in Heerenveen op woensdag 18 oktober 2017

Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919), de vader van het Nederlandse socialisme, was de meest gehate en geliefde persoon van zijn tijd. Op 7 mei 1925, kort na zijn dood, werd in Amsterdam een aan hem gewijd museum geopend. Het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum is daarmee één van de oudste biografische musea van ons land. Tegenwoordig is het museum gehuisvest in Heerenveen, in het hart van het gebied waar deze ‘apostel van de arbeiders’ vele duizenden aanhangers vond onder de arme bevolking. Domela was zeer verbonden met Zuidoost Friesland, de streek die hem in 1888 als eerste socialist in de Tweede Kamer koos en waar de veenarbeiders hem vereerden met de titel ‘ús Ferlosser’.

Programma

• 12:00 – 12:15 uur Ontvangst in het Kunst café

• 12:15 – 12:20 uur Woord van welkom door Wietse de Haan
(voorzitter Werkgroep Ouderen)
• 12:20 – 13:30 uur Lunch in het Kunst café

• 13:30 – 14:30 uur Rondleiding door het museum

• 14:30 – 16:00 uur Op eigen gelegenheid door het museum (koffie thee in het
Kunst café voor eigen rekening)

Aanmelden is noodzakelijk
Voor 10 oktober 2017 bij:
• Greetje Lemke telefoon 0515 – 419 368
• Margriet Regeling telefoon 0515 – 531 768
• Minne van Oosten telefoon 0515 – 411 438
• Marijke Pieters telefoon 06 – 20 44 85 46
• Wietse de Haan telefoon 06 – 52 45 70 25

Vervoer
Eigen vervoer
Geen vervoer of plaats voor meerijders; a.u.b. doorgeven bij uw aanmelding

Kosten
10 euro per persoon
Inclusief lunch, entree en rondleiding

Adres Museum Heerenveen: Minckelersstraat 11, 8442 CE Heerenveen
Er is voldoende parkeergelegenheid voor de deur of in de nabije omgeving.

Website museum: http://www.heerenveenmuseum.nl