19 september 2017, om 22:30, Stadhuis IJlst | Stadhuis IJlst

Commissie Doarp, Stêd en Omkriten

Op de agenda:

Zonnepanelen op sporthallen, zonneweide Oppenhuizen, bestemmingsplan Sneek Harinxmaland, herinrichting Stadslaan IJlst, huisvesting buitendienst, waterglijbaan Heeg, bestemmingsplan Buitengebied