Fractievoorziter

Johan Feenstra

Economische zaken, Financiën, Centrale huisvesting, grondexploitatie, lokale belasingen

Johan Feenstra (1959) uit Sneek is voorzitter van de PvdA-fractie in de gemeente Súdwest-Fryslân. Naast de algehele aansturing van de fractie, is hij woordvoerder voor diverse onderwerpen zoals, economische zaken, financien, veiligheid (handhaving & toezicht)  centrale huisvesting,  grondexploitatie en lokale belastingen.

Johan zit sinds 2006 in de gemeenteraad. Eerst in de toenmalige gemeente Sneek en nu in de gemeente Súdwest-Fryslân.

Johan Feenstra staat bekend om zijn uitstekende (financiele) dossierkennis. Zonder omhaal van woorden weet hij te vertellen wat hij wil: in duidelijke en heldere taal. Deze sociaal-gedreven “no nonsense-politicus”, is geen populist en is er voor de burgers.

Johan studeerde onder andere Bedrijfseconomie aan de HEAO te Groningen. Vervolgens heeft hij in verschillende beleidsfuncties veel kennis en ervaring opgedaan bij diverse gemeenten zoals Groningen,Smallingerland en Leeuwarden. Tegenwoordig is hij werkzaam als Senior Adviseur Bestuur en Management.

In zijn vrije tijd zet Johan zich in als vrijwilliger voor voetbalvereniging ONS-BOSO en de Harley Davidson Club Fryslân. Daarnaast was hij jaren lid van de Medezeggenschapsraad (MR) van de Simon Havingaschool in Sneek. Johan is getrouwd, heeft twee kinderen en woont in Sneek.