Alle mensen

Rianne Konst-Boven

Rianne Konst-Boven

Secretariaat

Pieter-Jan Scholtanus

Pieter-Jan Scholtanus

Commissielid

Intergemeentelijke samenwerking, Veiligheidsbeleid, Communicatie, Dienstverlening, Handhaving en Toezicht, Brandweer
Ronald Ligthart

Ronald Ligthart

Voorzitter

Thije van de Wall

Thije van de Wall

Penningmeester

Marianne Poelman

Marianne Poelman

Commissie Boarger En Mienskip

Habtamu de Hoop

Habtamu de Hoop

Hester van der Schaaf

Hester van der Schaaf

Secretariaat

Wigle Sinnema

Wigle Sinnema

Algemeen bestuurslid

Paula van der Veer

Paula van der Veer

Commissie Boarger En Mienskip

Kernenbeleid, Jeugdbeleid, Kunst en Cultuur, Frysk
Johan Langbroek

Johan Langbroek

Commissie Doarp,Sted en Omkriten

Vergunningverlening, Verkeer en Vervoer, Duurzaamheid, Recreatie en Toerisme
Djoke de Jong

Djoke de Jong

Vice-fractievoorziter

Vice-fractievoorzitter, Presidium, plaatsvervangend voorzitter Gemeenteraad
Johan Feenstra

Johan Feenstra

Fractievoorziter

Economische zaken, Financiën, Centrale huisvesting, grondexploitatie, lokale belasingen
Stella van Gent

Stella van Gent

Arbeidsparticipatie, Sociale zaken, Jeugd en Jeugdzorg, Onderwijs en Onderwijshuisvesting