Alle mensen

Marianne Poelman

Marianne Poelman

Commissie Boarger En Mienskip

Habtamu de Hoop

Habtamu de Hoop

Hester van der Schaaf

Hester van der Schaaf

Secretariaat
Ronald Ligthart

Ronald Ligthart

Algemeen bestuurslid
Piet Mollema

Piet Mollema

Penningmeester
Wigle Sinnema

Wigle Sinnema

Algemeen bestuurslid, Campagneleider
Hans van der Broek

Hans van der Broek

Voorzitter
Paula van der Veer

Paula van der Veer

Commissie Boarger En Mienskip

Kernenbeleid, Jeugdbeleid, Kunst en Cultuur, Frysk
Johan Langbroek

Johan Langbroek

Commissie Doarp,Sted en Omkriten

Vergunningverlening, Verkeer en Vervoer, Duurzaamheid, Recreatie en Toerisme
Djoke de Jong

Djoke de Jong

Vice-fractievoorziter

Intergemeentelijke samenwerking, Veiligheidsbeleid, Communicatie, Dienstverlening, Handhaving en Toezicht, Brandweer
Johan Feenstra

Johan Feenstra

Fractievoorziter

Economische zaken, Financiën, Centrale huisvesting, grondexploitatie, lokale belasingen
Stella van Gent

Stella van Gent

Arbeidsparticipatie, Sociale zaken, Jeugd en Jeugdzorg, Onderwijs en Onderwijshuisvesting