Verkiezingsprogramma

Via onderstaande link kunt u het verkiezingsprogramma van de PvdA Súdwest-Fryslân lezen. Dit programma is opgesteld voor de verkiezingen in november 2017 en vormde de basis voor de onderhandelingen bij de formatie van het college.

Verkiezingsprogramma 2017-2022

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren