Op naar de 0%

15 januari 2017

Speech uitgesproken op de dag van de Armoed door Stella van Gent, wethouder gemeente SWF Jeugd, Onderwijs, Werk & Inkomen Wat is Armoede? Mondiaal Armoede is volgens de definitie van de Verenigde Naties het niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Zij ontstaat wanneer een persoon of een groep mensen onvoldoende betaal- en/of ruilmiddelen heeft om in de primaire levensbehoeften te kunnen voorzien.

lees verder »

Lutz bij Stichting Leergeld: kinderen in armoede moeten meedoen

9 december 2016

  PvdA-Tweede Kamerlid Lutz Jacobi gaat voor de Huis aan Huis regelmatig in gesprek met mensen in de Friese hoofdstad. Deze keer met Paula van der Veer van Stichting Leergeld Leeuwarden. Wat doet Stichting Leergeld precies in Leeuwarden? ‘Wij helpen kinderen van 4 tot 18 jaar in arme Leeuwarder gezinnen, zodat zij toch kunnen meedoen

lees verder »

Algemene beschouwingen PvdA Johan Feenstra bij Begroting 2017

20 november 2016

 Voorzitter: Het kan verkeren of anders gezegd zaken kunnen veranderen. Dat zien we in internationaal door de keuze van Trump als president van Amerika zal de toekomst anders worden.  Dat zien we misschien straks ook bij de landelijke verkiezingen in maart, En dan iets dichter bij huis: de financiële positie van onze gemeente, die kan

lees verder »

Samen een winkelpand of bedrijfsruimte huren?

9 november 2016

  Zelf een winkel- of bedrijfsruimte huren is niet voor iedereen weggelegd. Gemeente Súdwest-Fryslân reikt ondernemers, die op zoek zijn naar geschikte huisvesting, de helpende hand. Dat daaraan grote behoefte is bleek onlangs uit de opkomst bij een informatiebijeenkomst: vijftig mensen lieten zich informeren over de mogelijkheden een bedrijfs- of winkelpand te delen. Met dit

lees verder »

Staatssecretaris aanjager van succes Súdwest-Fryslân

9 november 2016

Súdwest-Fryslân is een voorbeeldgemeente als het gaat om het beschikbaar stellen van werkervaringsplekken aan mensen met een uitkering, aldus staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. “Andere gemeenten kunnen met de ervaringen in Súdwest-Fryslân hun voordeel doen”, zei ze maandag 7 november in Sneek, waar ze het ‘Tweedekansmagazine’ in het ontvangst nam. Dit is

lees verder »

Schriftelijke vragen PvdA SWF gevaar kunstgrasvelden!

10 oktober 2016

De volgende vragen zijn door de fractie PvdA SWF gesteld. Zijn er kunstgrasvelden binnen onze gemeente ingestrooid met rubbergranulaat en welke velden betreffen dit? Indien dit het geval is en er velden ingestrooid zijn met rubbergranulaat, welke acties gaan er dan direct ondernomen worden? Op welke wijze gaat het college acteren op deze berichtgeving? Hoe

lees verder »

PvdA Súdwest-Fryslân zet zich in voor Werkgelegenheid.

18 september 2016

Ook buiten de verkiezingen is de PvdA Súdwest-Fryslân zichtbaar. Aanstaande zaterdag 24 september is de PvdA-stand aanwezig van 13.00 – 16.00 uur op het Schaapmarktplein in Sneek. Met als thema ‘Werkgelegenheid’ in Súdwest-Fryslân. Ondanks het aantrekken van de economie zijn er nog steeds mensen die langs de kant staan zowel jongeren als de vijftig plussers.

lees verder »

PvdA voor besteding rijksgeld huishoudelijke hulp.

5 juli 2016

Het is ongewenst dat het extra rijksgeld dat bestemd is voor de inzet van huishoudelijke hulp, niet wordt uitgeven. De gemeente houdt volgens becijferingen dit jaar € 1,5 mln over voor zorg en huishoudelijke hulp. Dit is een merkwaardige zaak, gelet op de bezuinigingen die in het sociaal domein zijn ingevoerd, aldus fractievoorzitter Johan Feenstra.

lees verder »

Djoke de Jong ontvangt speld van verdienste uit handen van Diederik Samsom

3 juli 2016

Akkrum – Op zaterdagochtend 2 juli in het Leppehiem in Akkrum heeft Diederik Samsom, Djoke de Jong de onderscheiding speld van verdienste opgespeld. Djoke kreeg deze prachtige onderscheiding van de PvdA voor haar lange staat van dienst voor de partij. Zij is al sinds 1981 lid van de PvdA en vanaf het eerste moment ook actief

lees verder »

Wijkaanpak 2.0

31 mei 2016

Wij als PvdA spreken onze grote bezorgdheid uit over de grote bezuiniging die er nu plaats vind op het budget van de wijkplatformen.

lees verder »