Raadsleden

Johan Feenstra

Johan Feenstra

Fractievoorziter

Economische zaken, Financiën, Centrale huisvesting, grondexploitatie, lokale belasingen
Habtamu de Hoop

Habtamu de Hoop

Djoke de Jong

Djoke de Jong

Vice-fractievoorziter

Vice-fractievoorzitter, Presidium, plaatsvervangend voorzitter Gemeenteraad
Johan Langbroek

Johan Langbroek

Commissie Doarp,Sted en Omkriten

Vergunningverlening, Verkeer en Vervoer, Duurzaamheid, Recreatie en Toerisme
Marianne Poelman

Marianne Poelman

Commissie Boarger En Mienskip

Pieter-Jan Scholtanus

Pieter-Jan Scholtanus

Commissielid

Intergemeentelijke samenwerking, Veiligheidsbeleid, Communicatie, Dienstverlening, Handhaving en Toezicht, Brandweer
Paula van der Veer

Paula van der Veer

Commissie Boarger En Mienskip

Kernenbeleid, Jeugdbeleid, Kunst en Cultuur, Frysk