Raadsleden

Johan Feenstra

Johan Feenstra

Fractievoorziter

Economische zaken, Financiën, Centrale huisvesting, grondexploitatie, lokale belasingen
Thije van de Wall

Thije van de Wall

Commissie Boarger En Mienskip

Sociale zaken, Werk, Zorg, Onderwijs en Sport
Djoke de Jong

Djoke de Jong

Vice-fractievoorziter

Intergemeentelijke samenwerking, Veiligheidsbeleid, Communicatie, Dienstverlening, Handhaving en Toezicht, Brandweer
Johan Langbroek

Johan Langbroek

Commissie Doarp,Sted en Omkriten

Vergunningverlening, Verkeer en Vervoer, Duurzaamheid, Recreatie en Toerisme
Paula van der Veer

Paula van der Veer

Commissie Boarger En Mienskip

Kernenbeleid, Jeugdbeleid, Kunst en Cultuur, Frysk
Mark de Waard

Mark de Waard

Commissie Doarp,Sted en Omkriten

Volkshuisvesting. Monumentenzorg, Openbare Werken, Water, Ruimtelijke Ordening