Raadsleden

Pieter-Jan Scholtanus

Pieter-Jan Scholtanus

Commissielid

Intergemeentelijke samenwerking, Veiligheidsbeleid, Communicatie, Dienstverlening, Handhaving en Toezicht, Brandweer
Marianne Poelman

Marianne Poelman

Commissie Boarger En Mienskip

Habtamu de Hoop

Habtamu de Hoop

Paula van der Veer

Paula van der Veer

Commissie Boarger En Mienskip

Kernenbeleid, Jeugdbeleid, Kunst en Cultuur, Frysk
Johan Langbroek

Johan Langbroek

Commissie Doarp,Sted en Omkriten

Vergunningverlening, Verkeer en Vervoer, Duurzaamheid, Recreatie en Toerisme
Djoke de Jong

Djoke de Jong

Vice-fractievoorziter

Vice-fractievoorzitter, Presidium, plaatsvervangend voorzitter Gemeenteraad
Johan Feenstra

Johan Feenstra

Fractievoorziter

Economische zaken, Financiën, Centrale huisvesting, grondexploitatie, lokale belasingen