Raadsleden

Johan Feenstra

Johan Feenstra

Fractievoorziter

Economische zaken, Financiën, Centrale huisvesting, grondexploitatie, lokale belasingen
Habtamu de Hoop

Habtamu de Hoop

Djoke de Jong

Djoke de Jong

Vice-fractievoorziter

Vice-fractievoorzitter, Presidium, plaatsvervangend voorzitter Gemeenteraad
Johan Langbroek

Johan Langbroek

Commissie Doarp,Sted en Omkriten

Vergunningverlening, Verkeer en Vervoer, Duurzaamheid, Recreatie en Toerisme
Marianne Poelman

Marianne Poelman

Commissie Boarger En Mienskip

Paula van der Veer

Paula van der Veer

Commissie Boarger En Mienskip

Kernenbeleid, Jeugdbeleid, Kunst en Cultuur, Frysk