Raadsleden

Johan Feenstra

Fractievoorziter

Economische zaken, Financiën, Centrale huisvesting

Thije van de Wall

Commissie Boarger En Mienskip

Sociale zaken, Werk, Zorg

Djoke de Jong

Vice-fractievoorziter

Intergemeentelijke samenwerking, Veiligheidsbeleid, Communicatie, Dienstverlening

Johan Langbroek

Commissie Doarp,Sted en Omkriten

Vergunningverlening, Verkeer en Vervoer

Paula van der Veer

Commissie Boarger En Mienskip

Kernenbeleid, Jeugdbeleid

Mark de Waard

Commissie Doarp,Sted en Omkriten

Volkshuisvesting. Monumentenzorg