31 mei 2016

Wijkaanpak 2.0

PaulavdVeer-FransFotografie-011
Wij als PvdA spreken onze grote bezorgdheid uit over de grote bezuiniging die er nu plaats vind op het budget van de wijkplatformen.
Deze wijkplatformen zitten in de aandachtswijken en zijn door de gemeente zelf ingesteld om goed te kunnen communiceren met de wijken. De afgelopen 15 jaar zijn deze wijkplatformen hard aan het werk geweest om de cohesie in de aandachtswijken te bevorderen of in ieder geval te behouden.
Zij hebben onder andere een belangrijke klankbord functie, ze organiseren met grote regelmaat een voortgangsgroep. Bij deze bijeenkomsten zitten alle partijen en organisaties die iets in de wijk doen voor de bewoners.
Van de wijkagent tot de mensen van Zienn, Tellens, Talant, Timpaan, thuiszorg enz. Tijdens deze bijeenkomst worden de zorgen gedeeld en kan er actie ondernomen worden wanneer er iets mis dreigt te gaan en het niet verder te laten ontsporen.
Daarnaast ondersteunen zij financieel een groot aantal activiteiten van de wijkvereniging in de wijk.
In deze wijken waar de inkomens vaak laag zijn en de kinderen nooit op vakantie gaan, organiseren zij de wijktrip, een laagdrempelig en betaalbaar uitje in de zomervakantie. Dan hebben de kinderen ook iets te vertellen op school.
Ze organiseren samen eten in de wijk, vooral ouderen en eenzame mensen komen hier veelvuldig op af. Samen eten voor een betaalbare prijs. Vaak leven ze hier de hele maand al naar toe.
De knutselclub op woensdagmiddag, voor een kleine bijdrage samen leuke dingen maken. Zo zijn er legio activiteiten te noemen waarbij het platform financieel ondersteund.
Deze activiteiten bevorderen de leefbaarheid en cohesie in de wijk.
Meer dan de helft van deze platformen geeft nu al aan dat deze activiteiten volgend jaar zeer waarschijnlijk niet meer georganiseerd kunnen worden. Zij zijn ook onder protest akkoord gegaan met het bezuinigings voorstel.
Er is nog geld gereserveerd voor deze platformen om extra aanvragen te doen wanneer ze iets willen organiseren.
Hiervoor moet dan weer een gedegen aanvraag gedaan worden. Dit zien wij als een behoorlijke barrière.
In de besturen van de platformen zitten meestal gewone mensen die niet erg veel gestudeerd hebben en het ook al druk hebben met veel vrijwilligerswerk. Zij kijken al snel op tegen deze administratieve rompslomp, deze mensen zijn doeners.
Aan de andere kant is er op ondersteuning ook al bezuinigd.
Jarenlang hebben de platformen goede ondersteuning gekregen van opbouwwerkers jongeren en ouderen werkers. Hierop is de laatste jaren ook bezuinigd.
Er zijn minder jongeren werkers en opbouwerkers ingezet om de platformen te ondersteunen.
Er zitten wel buurtsportcoaches maar deze hebben niet voldoende tijd om dat te doen wat de platformen al deden.
Daarom vragen wij ons af of dit wel een zinvolle bezuiniging is, het kan heel goed zijn dat wanneer de aandacht in deze wijken verslapt de kosten in het sociale domein behoorlijk gaan toenemen. Dit kost ons dan meer dan het op gaat brengen.
Wij zien liever dat deze wijkaanpak in heel onze gemeente wordt toegepast in de wijken en kernen waar dit nodig is!
Paula van der Veer