SWF zit met stal Hemelum in de maag

5 mei 2018

Bij de eerste raadscommissievergadering in het nieuwe Bestjoershus in Sneek werd meteen een heet hangijzer behandeld. Het dorp Hemelum blijkt verdeeld over de uitbreiding van varkensbedrijf Hemelumer Hoeve en het is aan de raad om een besluit te nemen over een startnotitie, een volgende stap richting de uitbreiding.

Er spraken zeven omwonenden in. Zes van hen waren tegen de uitbreiding en spraken hun zorgen uit. Zij spraken over de vrees voor de luchtkwaliteit, wantrouwen over de emissiecijfers e.d. Een inspreker benadrukte geen zorgen te hebben over de uitbreiding. Hij ziet het voordeel van de maatregelen die de veehouder wil doen, omdat  die de luchtkwaliteit en de leefomgeving van de varkens verbetert.

Tijdens de behandeling in de gemeenteraad stemde de totale fractie van de PvdA tegen. Zij wil niet naar megastallen in deze gemeente