Súdwest: duidelijkheid over arbeidscontracten

20 november 2017

Begin volgend jaar belooft Súdwest-Fryslân duidelijkheid over de kosten van de ambtelijke organisatie. Al jaren klinkt hierover kritiek in de gemeenteraad.

Het ontbreken van voldoende inzicht is de PvdA al jaren een doorn in het oog. Ook andere partijen uitten voorheen hun bezorgdheid over de weinig transparante opstelling van het college.

Wethouder Maarten Offinga zegde deze week na veelvuldig aandringen van fractievoorzitter Johan Feenstra toe in april 2018 met een overzicht te komen, die inzicht moet geven in het aantal medewerkers met een vast of flex-contract en de bijbehorende geldstromen. Voor het college is de inzet van flexwerkers belangrijk om pieken en dalen in het werk op te vangen en om frisse invloeden in de organisatie te brengen. Het is niet de bedoeling om er onnodig gebruik van te maken.

In een schriftelijke reactie op vragen van de PvdA stelt het college te streven naar een veel flexibelere organisatie en minder te denken in een vaste formatie met vaste medewerkers.

Een exacte centrale administratie van de verschillende contractvormen van het personeel is er op dit moment niet. Teammanagers hebben ruime bevoegdheden om zelf afwegingen te maken over de manier waarop werknemers worden ingezet. ,,Zolang de kosten maar laag blijven en zorgvuldig met interne en externe medewerkers wordt omgegaan.’’

Feenstra dringt er bij de gemeente op aan om flexwerkers een eerlijk salaris en passende arbeidsovereenkomst te geven. ,,De gemeente heeft een voorbeeldfunctie. Maatschappelijk gezien is dit een belangrijk onderwerp. Vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt zie je problemen ontstaan door het gebruik van verschillende arbeidscontracten.’’

In de begroting van 2018 gaat het college uit van een formatie met 771 fte en een loonsom van ruim 52 miljoen euro.