19 september 2017

Soos van de Roos

De PvdA raadsfractie komt naar u toe!

Beste bewoner van de Lemmerweg-wijken,

Wat vind u van uw wijk? Wat gaat er goed? Wat kan er nog veel beter. Dat wil de PvdA-fractie in de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân graag van u weten.
De PvdA raadsfractie verruilt het gemeentehuis regelmatig voor een bijeenkomst in de dorpen, wijken en steden. Wij noemen die bijeenkomsten “DE SOOS VAN DE ROOS”.

Op maandag 25 september a.s. komen de PvdA raadsleden bij u in de wijk. In de Opslach, wijkgebouw van de Watertoren, gaan de raadsleden graag op informele wijze, met u in gesprek over wat er speelt in uw wijk. Onderwerpen kunnen bijvoorbeeld zijn: Leegstand in de wijk, veiligheid, fietsbruggetje, stadstuintjes enz.
Vanaf 19.30 uur bent u van harte welke welkom. Na een kopje koffie of thee zal de bijeenkomst aanvangen om 20.00 uur.
Mensen die het interessant vinden om met de PvdA raadsleden te praten zijn hierbij van harte uitgenodigd.
Nu al meer weten? Of bent u niet in de gelegenheid om langs te komen. Op de PvdA-SWF site www.pvdasudwestfryslan.nl kunt u de contactgegevens vinden van de PvdA Raadsleden. U kunt ze gewoon bellen of mailen. U kunt ons ook volgen op twitter @PvdAswf of Facebook.