10 oktober 2016

Schriftelijke vragen PvdA SWF gevaar kunstgrasvelden!

De volgende vragen zijn door de fractie PvdA SWF gesteld.

  1. Zijn er kunstgrasvelden binnen onze gemeente ingestrooid met rubbergranulaat en welke velden betreffen dit?
  2. Indien dit het geval is en er velden ingestrooid zijn met rubbergranulaat, welke acties gaan er dan direct ondernomen worden?
  3. Op welke wijze gaat het college acteren op deze berichtgeving?
  4. Hoe gaat de communicatie er uit zien met verenigingen met kunstgrasvelden en wat gaat er gecommuniceerd worden?
  5. Welke inspanningen zullen er gedaan worden om een onveilige/ongezonde situatie te voorkomen vanaf heden?
  6. Wat voor consequenties heeft deze berichtgeving op toekomstige kunstgrasvelden die op stapel staan binnen de gemeente?

Indiener, Thije van de Wall