Realisme bij politiek in Súdwest-Fryslân

16 november 2017

Na zeven jaar staat Súdwest-Fryslân als een solide gemeente. Raadsfracties en college maken aan de vooravond van de verkiezingen de balans op.

Een week voor de gemeenteraadsverkiezingen, waarbij opnieuw het grondgebied en inwonertal toenemen, zijn politieke partijen opvallend eensgezind: het gaat de gemeente en inwoners in het algemeen voor de wind. Ook de wijze waarop partijen met elkaar en het college omgaan, stemt tot tevredenheid. De begrotingsvergadering van Súdwest verliep gisteren dan ook vlotjes.

Wethouder Maarten Offinga strooide kwistig met cijfers. Zo is er sinds de start van de gemeente in 2011 voor ongeveer 140 miljoen euro geïnvesteerd of gerealiseerd. Daarnaast is op het grondbedrijf 37 miljoen euro afgeschreven. ,,Ondanks alle bezuinigingen is er ongelofelijk veel gedaan. Natuurlijk hoop ik dat nu de zeven vette jaren aanbreken, maar ik pleit voor de behoedzaamheid. Het is de samenleving die de bezuinigingen heeft gedragen.’’

In hun beschouwingen maakten de meeste partijen duidelijk dat de komende jaren duurzaamheid op het gebied van wonen, energiebehoefte en voeding belangrijk is. Ook de digitale bereikbaarheid is essentieel. Door glasvezel aan te leggen in het buitengebied wordt een belangrijke stap gezet. Een raadsbreed aangenomen motie kon op waardering van de wethouder rekenen.

Kanttekeningen werden ook geplaatst. Hoe straks om te gaan met het huisvesten van onderwijs, hoe houdt de gemeente de dorpshuizen en sportvoorzieningen in goede staat en hoe wordt voorkomen dat kwetsbare groepen worden buitengesloten? De opgaven op het gebied van zorg en werkgelegenheid dwingen de raad de komende periode ook voorzichtig met de middelen om te gaan, zo beseffen de raadsfracties.

De PvdA behaalde een succesje met een amendement om maatschappelijke instellingen die veel werk voor de gemeente verrichten, een tegemoetkoming te verstrekken. Er is de voorbije jaren geen inflatiecorrectie toegepast, terwijl zij de loonsom flink zagen toenemen. Voor deze instellingen wordt 250.000 euro beschikbaar gesteld.