5 juli 2016

PvdA voor besteding rijksgeld huishoudelijke hulp.

Johan-beschouwing

Het is ongewenst dat het extra rijksgeld dat bestemd is voor de inzet van huishoudelijke hulp, niet wordt uitgeven. De gemeente houdt volgens becijferingen dit jaar € 1,5 mln over voor zorg en huishoudelijke hulp. Dit is een merkwaardige zaak, gelet op de bezuinigingen die in het sociaal domein zijn ingevoerd, aldus fractievoorzitter Johan Feenstra. De PvdA wil daarom dat het college van B&W in overleg treedt met onder andere cliënten- en zorgorganisaties om te komen met een plan van aanpak tot inzet van deze extra middelen. Werkgelegenheid, preventie en maatwerk op het gebied van huishoudelijke hulp zijn suggesties die de PvdA het college al vast ter hand heeft gedaan.  De door de PvdA  samen met FNP en de CU ingediende motie werd bij de behandeling van de jaarrekening 2015 met meerderheid van stemmen aangenomen. De exacte opdracht aan het college is:

– te onderzoeken wat de oorzaken zijn van het achterblijven in het aanvragen van de Himmelsjek;

– om in overleg met onder andere cliënten- en zorgorganisaties, te komen met een plan tot inzet en besteding van de in 2016 extra beschikbaar gestelde rijksmiddelen voor huishoudelijke hulp van € 1,5 mln.

– daarbij ook te kijken hoe de doelgroep mantelzorgers beter bereikt kan worden;

– uiterlijk bij het behandelen van de begroting 2017 te komen met de onderzoeksresultaten en aan te geven hoe deze middelen worden ingezet.