PvdA SWF stelt vragen over doorgeschoten flexwerkers bij gemeenten.

5 november 2017

De PvdA SWF ontvangt diverse signalen dat het aantal flexwerkers bij gemeenten de afgelopen jaren aanzienlijk toeneemt en dat mensen geen uitzicht hebben op een vaste baan binnen een gemeentelijke organisatie. Uit onderzoek van de FNV blijkt, dat gemeenten het verkeerde voorbeeld geven door toename van het flexwerk.

Volgens PvdA raadslid Johan Feenstra moeten gemeenten juist het goede voorbeeld geven aan andere oDe PvdA is niet tegen flexwerk, maar vindt wel dat structureel werk moet leiden tot vaste banen. “Het verschil in positie tussen de flexwerkers en die van werknemers met een vast contract is te groot” zegt Feenstra. Medewerkers in vaste dienst hebben vaak meer perspectief op het kopen van een huis en het opbouwen van een pensioen . De mogelijkheden daarvoor zijn vanuit flex-contracten veel minder goed. “Dat baart ons zorgen en daarom willen wij weten welke acties het college van B&W onderneemt om het doorgeschoten flexwerk aan te pakken”.

Daarom de volgende vragen:
1. Wat is de visie van het college als het gaat om het terugdringen van het flexwerk?
2. Kan het college aangeven of zij bezig is met het aanpakken van flexwerk. Zo ja, welke acties heeft het college ondernomen?
3. Is het college het met de PvdA eens dat als het structurele werkzaamheden betreft, hier een vast contract bij hoort?
4. Kan het college een overzicht geven van hoeveel mensen op dit moment geen vast contract heeft (dus geen aanstelling voor onbepaalde tijd). Dit in verhouding op het totaal aantal formatieplaatsen (zie ook vraag 6)
5. Welke contractvormen worden gehanteerd binnen de gemeente (graag alle vormen dus payroll, werkervaringsplaatsen, externe inhuur e.d)?
6. Kunt u een overzicht geven van het aantal formatieplaatsen bij de gemeente onderverdeeld naar de verschillende contractvormen?
7. Komt het voor dat medewerkers jaren achtereen werkzaam zijn in flexibele constructies en payrolling, of een combinatie daarvan? Zijn er bij de gemeente ook zogenaamde “draaideurconstructies”, waarbij medewerkers enige tijd niet tewerk gesteld worden en daarna wel weer.
8. Wilt u de vragen enkele dagen voor de begrotingsbehandeling beantwoorden?

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:
Johan Feenstra telefoon: 06-44546111
Fractievoorzitter PvdA Súdwest-Fryslân