PvdA Súdwest-Fryslân blij met nieuw college

30 december 2017

Afgelopen vrijdag hebben de vier beoogde coalitiepartijen CDA, PvdA, VVD en GroenLinks hun hoofdlijnenakkoord gepresenteerd. Súdwest-Fryslân zet de komende vier jaar stevig in op duurzaamheid en het verminderen van de werkloosheid.

De vier partijen stelden ook hun kandidaat-wethouders voor. Naast de bekende namen Maarten Offinga, Gea Akkerman (beiden CDA) en Stella van Gent (PvdA) zijn dit Mark de Man (VVD) en Erik Faber (GroenLinks).

Voor het hele buitengebied leggen we de nadruk op digitale bereikbaarheid, veilige verbindingen voor de schoolgaande jeugd en de noodzaak van ontmoetingsplaatsen in alle kernen. Sneek en Bolsward blijven bij het nieuwe college hoog op de agenda. In Sneek staat een herstructurering van de wijken Sperkhem, Lemmerweg-Oost en Eiland en in Bolsward de realisatie van het Historisch Centrum Westergo op de agenda. Daarnaast zet het aanstaande college in op het voorzien in de woningbehoefte in alle kernen, zowel stad als platteland.

Hoog is de ambitie op het gebied van duurzaamheid. De inzet is erop gericht om alle woningen in de gemeente al in 2030 energieneutraal te hebben. Verder moet de hoogspanningskabel in de Sneker wijk Stadsfenne/Pasveer ondergronds worden gebracht.
Voorts wil het nieuwe college het aantal werkzoekenden (nu 6,2 procent) terugdringen naar 4 procent in 2022. Het aantal mensen met een uitkering (nu rond de 2650) moet met 300 dalen dankzij een innovatief uitstroomplan.

Op het gebied van sport en cultuur streeft de nieuwe bestuursploeg ernaar om jaarlijks een evenement te organiseren met landelijke uitstraling. Het ene jaar op het gebied van sport, het andere op het gebied van cultuur.

Het akkoord is niet dichtgetimmerd, maar wordt nu eerst de komende maanden besproken met de gemeenteraad, onze inwoners, het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen.

Veel van de in het bestuursakkoord gestelde doelen komen uit het verkiezingsprogramma van de PvdA. Namens de partij waren Stella van Gent en Johan Feenstra de onderhandelaars. ‘Gezien het aantal binnengehaalde punten en de zware portefeuilles, zijn we erg tevreden en trots op dit akkoord’ zegt Johan Feenstra.

Stella van Gent zal als wethouder de voor haar reeds bekende portefeuilles Werk&Inkomen en Onderwijs bezetten. Daarnaast heeft zij twee nieuwe portefeuilles in de wacht gesleept, te weten Wonen en Cultuur. ‘Ik ben zeer in mijn nopjes met deze mooie portefeuilles en heb erg veel zin om met alle energie een nieuwe bestuursperiode in te gaan’, aldus Stella van Gent.

Op dinsdag 2 januari wordt in het gemeentehuis van IJlst om 14 uur de nieuwe gemeenteraad beëdigd, gevolgd door de beëdiging van het nieuwe college. Nadat alle politieke vertegenwoordigers zijn benoemd, zal de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Súdwest-Fryslân gehouden worden. Iedereen is hierbij welkom.