24 april 2016

PvdA stelt vragen over Internationaal Dansfestival in Bolsward.

pvda_rood-blauw

De fractie PvdA Súdwest-Fryslân is voornemens vragen te stellen in de commissie vergadering Boarger en Mienskip van maandag 25 april.

Aanleiding is dat de fractie een brandbrief heeft ontvangen van de Stichting Internationaal Dansfestival Bolsward. Deze stichting zorgt er ieder jaar voor dat Bolsward kan genieten van buitenlandse dansgroepen tijdens de traditionele Heamielfeesten. Zij zorgen voor huisvesting van de groepen en organiseren het dansfestival in de plaatselijke sporthal.

En dat laatste lijkt de bottelnek te zijn voor de stichting, dat als gevolg van de gemeentelijke fusie, en door harmonisatie, werden geconfronteerd met het feit, dat het tot dan toe gratis gebruik van de sporthal kwam te vervallen en de stichting ca € 2000, – huur per jaar moesten gaan betalen. Volgens het bestuur van de stichting zijn er al vier jaar gesprekken met de gemeente geweest zonder een structurele oplossing.

Het bestuur van het Internationaal Dansfestival Bolsward heeft dan ook besloten om dit jaar 2016 nog een festival tijdens de Heamieldagen te organiseren maar heeft tevens het besluit genomen in 2017 te stoppen als het extra, structurele, tekort niet wordt gedekt.

De fractie van de PvdA wil dan ook van de wethouder van cultuur, Mirjam Bakker, weten in hoeverre zij mogelijkheden ziet om het Dansfestival voor Bolsward en het Heamiel te behouden.