PvdA stelt vragen over kinderboerderij

7 februari 2018

De Partij van de Arbeid heeft vernomen dat de Kinderboerderij aan de Harste te Sneek mogelijk zal verdwijnen vanwege uitbreidingsplannen van de Ielânen (Patyna). Naar aanleiding daarvan heeft de PvdA de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte met het mogelijk verdwijnen aan de Harste van de Kinderboerderij? En wat zijn de exacte redenen voor een mogelijk vertrek?

2. Hoe lang zal de kinderboerderij op die plek volgens het college nog bestaan.

3. Zijn er tussen de Patyna, de exploitant van de Kinderboerderij en het college gesprekken over een alternatieve locatie van de kinderboerderij. Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe verlopen die gesprekken?

4. Heeft het college suggesties voor een mogelijke nieuwe locatie van de kinderboerderij in Sneek en is het college bereid zich daar actief voor in te spannen en daaraan medewerking te verlenen.

5. Hoe groot acht het college het belang van een voorziening als een kinderboerderij in de Sneek e.o.