PvdA: provincie in actie tegen Lelystad

5 november 2017

De Friese PvdA wil dat het provinciebestuur een eigen zienswijze indient over de uitbreiding van Lelystad Airport.
De partij vindt dat de aangetoonde misrekeningen in de geluidsbelasting en milieueffecten van het vliegveld en de lage vliegroutes hier ‘nadrukkelijk’ aanleiding toe geven. ,,Wij denken dat het noodzakelijk is dat de provincie de burgers helder en duidelijk vertelt wat de impact is van het groeiende aantal vliegbewegingen boven Friesland.’’

PvdA’ers in de ‘getroffen’ gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren bereiden eveneens acties voor. Deze zijn op zaterdag 4 november in Stavoren en Lemmer. In de loop van volgende week doet de partij uit de doeken wat de acties precies inhouden. De Friese acties zijn pikant, omdat de PvdA in de Tweede Kamer zich in deze kwestie juist op de vlakte houdt. Ondertussen is er een plan in de maak om zeker een van de vier ‘Friese’ vliegroutes hoger in de lucht te krijgen.