PvdA-er Johan Feenstra: betrokken no-nonsense politicus

6 januari 2019

Johan Feenstra is fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân. Opvallend in zijn politieke optreden is dat hij kort en helder formuleert, dit in tegenstelling tot veel andere politici. Hij werkt als financieel beleidsadviseur bij de gemeente Leeuwarden. Mede vanwege deze achtergrond heeft Feenstra zitting in de commissie Bestjoer en Finânsjes van SWF. Per week is de sociaaldemocraat gemiddeld vijftien uur bezig met de politiek. “Een balans tussen werk, privéleven en raadslidmaatschap dient er te zijn. En die is er,” aldus Feenstra.

In zijn Groninger studententijd was Johan Feenstra reeds politiek links georiënteerd. Hij was betrokken bij kraken en deed mee aan de grote kernwapendemonstraties in de jaren tachtig. Op een bepaald moment volgde het lidmaatschap voor de PvdA. Solidariteit staat bij hem hoog in het vaandel. “In een samenleving die steeds individueler wordt, is het belangrijk dat iedereen gelijke en eerlijke kansen krijgt. Dat heeft mij altijd aangesproken en blijft het doen.’’

Ondanks dat vaak wordt gezegd dat de partij zijn ideologische veren heeft afgeschud, stelt Feenstra dat de PvdA nog steeds voor dezelfde waarden staat. ,,De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Wel heeft de PvdA zich in het verleden te weinig verzet tegen het liberale denken van de marktwerking. Publieke diensten die voor ons allemaal belangrijk zijn, moet je niet aan de markt overlaten. De zorg, het openbaar vervoer en de postbezorging zijn daar voorbeelden van. Je ziet waar dat toe leidt: ontslagen en onzekerheden voor werknemers. Niet de markt, maar de mens moet centraal staan. Ik ben daarom blij, dat de landelijke PvdA genoeg heeft van de marktwerking.”

Voorbeeldfunctie SWF 

Het baart Feenstra zorgen dat de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt en dat de groep ‘werkende armen’ in omvang toeneemt. Hij vindt dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt te ver is doorgeschoten. “De inkomens van ZZP’ers, payrollers en uitzendkrachten liggen gemiddeld lager dan die van vaste medewerkers. Vooral de onderkant van de arbeidsmarkt, waar werknemers vaak tijdelijke contracten krijgen en noodgedwongen ZZP-er zijn, profiteert niet van de economische groei. Daar moet paal en perk aan gesteld worden.” Feenstra is van mening dat de lokale overheid, dus de gemeente SWF, hierin het goede voorbeeld moet geven. “De gemeente neemt nu te veel uitzendkrachten en flexwerkers in dienst. Uitgangspunt moet zijn dat structureel werk wordt verricht door middel van een vaste aanstelling en dat externe inhuur alleen wordt ingezet bij ‘piek en ziek’. Daarnaast moet flexwerk sterk worden teruggedrongen. Daar zullen we als PvdA scherp op toezien. Reken maar!”

Het toezien op welke wijze het college het beleid uitvoert, gebeurt onder meer in de commissie Bestjoer en Finânsjes waarin Feenstra zitting heeft. Inwoners en instellingen mogen daar hun mening geven, zoals onlangs nog over de verhoging van het liggeld voor bootjes in dorpen en het buitengebied. Aan dat inspreken hecht de PvdA veel waarde, aldus Feenstra.

Uiteindelijk vindt de besluitvorming plaats in de gemeenteraad. Actuele onderwerpen zijn de herinrichting van het Flexaterrein, de sportcarrousel van hockey- en voetbalverenigingen in Sneek, de doorstart van zwembad Vitaloo in Bolsward en de woningbouwontwikkeling in SWF.

Gewone mensen centraal

Feenstra vindt zijn taak als volksvertegenwoordiger belangrijk en mooi. Dat betekent voor hem allereerst: “Luisteren naar de mensen in de kantine, bij de kapper en op het voetbalveld, want politiek ligt op straat en niet in de vergaderzalen van het gemeentehuis. Mensen zijn niet direct bezig met de aanleg van een industrieterrein of de aankoop van grond voor een nieuwe woningbouwlocatie. Mensen zijn bijvoorbeeld wel bezig met het onkruid in de straat of de veiligheid in dorp en wijk.” Hoewel de PvdA bij de landelijke verkiezingen in 2017 een flinke zeperd opliep, wist de partij met de herindelingsverkiezingen van SúdwestFryslân in november 2017 het gelijke aantal van zes zetels te behouden. ,,Een prachtig resultaat”, beklemtoont Feenstra. ,,Door zichtbare politiek te bedrijven, het eerlijke verhaal te vertellen en mensen serieus te nemen, hebben we dit zetelaantal behaald. Daarbij hoeft een raadslid niet iedereen naar de mond te praten. De mensen waarderen dat, zo is uit deze verkiezingsuitslag gebleken.” Een duidelijk carrièreperspectief in de politiek heeft hij niet voor ogen. ,,Ik heb inmiddels geleerd, dat dingen toch anders lopen dan je plant. Als PvdA- raadslid voel ik me als een vis in het politieke water. Voor onze inwoners en bedrijven wil ik me de komende jaren voor 100 procent blijven inzetten.”

Wiebe Doooper