25 juli 2017

PVDA blij met bouw gymzaal en kleedboxen v.v.LSC 1890

In de nabijheid van het LSC-complex aan de Leeuwarderweg moet voor 2019 een nieuwe sportvoorziening met acht kleedruimten verrijzen, waar zowel basisscholen als de voetballers van LSC terecht kunnen.
Met de bouw is zo’n 540.000 euro gemoeid. Een raadsmeerderheid van Súdwest-Fryslân steunde vorige week een motie van de PvdA om de problemen direct aan te pakken. De oude sportzaal van de Simon Havingaschool is al jaren afgeschreven, terwijl de kleedkamers van LSC in erbarmelijke staat verkeren.
,,De stopcontacten hangen los aan de muur. Onze kinderen spelen daar. Het is een drama’’, aldus Johan Feenstra (PvdA). Naast de oude houten kleedboxen staan er nog twee stenen kleedgelegenheden, die later zijn gebouwd en detoneren met de rest van het complex.
Feenstra: ,,Het college heeft al jaren de kans gehad om het op te lossen, maar heeft dit nagelaten. Nu er ruimte is op de begroting en omdat het plan ambtelijk is uitgewerkt, kunnen we er dus mee aan de slag.’’
Vorig jaar werden al middelen beschikbaar zijn gesteld voor sloop van het oude gymlokaal en vervangende nieuwbouw. Van de nieuwe accommodatie wil straks niet alleen de Simon Havingaschool gebruik maken, maar ook de Oudvaart en St. Bonifatius-School. Een deel van de betonnen tennisvelden naast het LSC-complex kan voor de gymzaal worden gebruikt.
Wethouder Maarten Offinga vond de handelwijze van de PvdA niet erg chique, omdat Feenstra de bestuursrapportage gebruikte om iets af te dwingen. ,,Het college wordt de kans ontnomen om na de zomer zelf met een voorstel te komen. Natuurlijk moeten en willen we dit oplossen.’’
Voor zijn CDA-fractie kwam de motie uit de lucht vallen. Douwe Attema stelde niet te kunnen zien hoe urgent de kwestie is. Dat leverde hem kritiek op van onder meer GroenLinks. ,,De raad is regelmatig uitgenodigd bij LSC om de situatie te bekijken’’, aldus Angeline Kerver.