Politiek bedrijf je voor de inwoners!

5 november 2017

Op 22 november zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Súdwest-Fryslân. Johan Feenstra (1959) is ruim 10 jaar gemeenteraadslid voor de PvdA. Eerst in de gemeente Sneek en na de herindeling in de gemeente Súdwest-Fryslân. Wat bezielt de huidige fractievoorzitter, sinds 2014, van de sociaaldemocraten om actief te zijn in de lokale politiek?

“Ik weet ook niet waar die gedrevenheid vandaan komt. Het zit in me. Als ik iets doe, dan doe ik het goed. En vergeet niet: gemeenteraadslid is een hele mooie en verantwoordelijke functie. Je bent gekozen en kiezers stellen vertrouwen in je. Mijn drijfveer daarbij is betrokkenheid met mensen. Wij moeten het samen doen om de gemeente een beetje beter te maken. Het idee dat je namens anderen echt iets mag en kunt veranderen, is voor mij een enorme motivatie”, zegt Feenstra.

De immer positief gestemde PvdA’er met een enorme (financiële) dossierkennis, verdient volgens mensen die de raad op de voet volgen, meer dan afgerekend te worden op wat er in Den Haag gebeurt. Toch is hij realistisch genoeg om te erkennen dat landelijke sentimenten wel degelijk meespelen als de kiezer op 22 november in SWF in het stemhokje staat.

“Landelijke sentimenten werken lokaal wel vaak door, zo is mijn ervaring. Lokaal kun je daar weinig aan doen. ‘Uitgaan van je eigen kracht’ is daarbij mijn motto. Voer zichtbare politiek, wees aanspreekbaar, leg je besluiten uit en bovenal: blijf positief!”

Wie Feenstra kent, weet dat hij altijd zichzelf is: “Als je als privépersoon anders handelt dan als politicus dan kom je niet geloofwaardig over!”

Over privé gesproken, hoe groot is de invloed van het raadslidmaatschap op je thuissituatie? “Die invloed op ons gezinsleven is best wel groot. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen. Ik ben daarom ook pas de politiek ingegaan toen onze jongste 10 jaar was. Aan het raadswerk en fractievoorzitterschap besteed ik in de week zo’n 15 tot 20 uur. En dat naast een volledige baan als senior-adviseur bestuur en management. Dat betekent voortdurend keuzes maken, want je wilt ook graag je sociale contacten en ander vrijwilligerswerk onderhouden. Ik ben vrijwilliger bij O.N.S. Sneek en de Harley Davidson Club Fryslân. Het sporten en vooral het racefietsen schieten er nu bij in. Dat is wel jammer.”

Maar daar staat toch een flinke vergoeding tegenover? Hoeveel houdt een raadslid over van al dat vergaderen? “Met de nodige afdrachten en het sparen voor verkiezingen hou ik daar zo’n 600 euro in de maand aan over. Dat komt dus neer op zo’n 7,50 tot 10 euro in het uur! Mooi om daar met je gezin leuke dingen van te doen”, is Feenstra open en eerlijk.

Het PvdA-raadslid zit volgens eigen zeggen absoluut niet alleen voor zijn eigen partij in de gemeenteraad. Dat de lokale politiek wel degelijk invloed heeft, staat voor hem als een paal boven water.

“Die invloed op het dagelijks leven, is best wel groot. De gemeente staat het dichtst bij de burger en neemt belangrijke besluiten over bijvoorbeeld het onderhoud van wegen en groen, verkeersveiligheid en sportvoorzieningen. Maar ook op terreinen zoals de WMO, minimabeleid en schuldhulpverlening, speelt de gemeente een bepalende rol. Gemeentepolitiek gaat dus ergens over en het is daarom erg belangrijk dat iedereen op 22 november aanstaande naar de stembus gaat. Ik zeg dus doen!”

Feenstra is een man die graag vooruitziet, maar een paar weken voor de verkiezingen wil hij ook zeker wel even terugkijken. Op de fonteinenkwestie ziet dit raadslid met gemengde gevoelens terug. “Op de besluitvorming rondom de fonteinen kijk ik ook met gemengde gevoelens terug. De gemeenteraad is in mijn ogen de fuik ingezwommen. Daar moet je eerlijk over zijn. Wij waren het overigens eens met de indieners van de petitie in Sneek, om de fontein niet te plaatsen bij de prachtige Waterpoort. Een betere locatie was in onze ogen de locatie ‘Westersingel’ bij het Theater. Djoke de Jong heeft namens onze partij daartoe een motie ingediend. Helaas waren er maar 12 raadsleden voor deze motie en 24 tegen; dus motie verworpen. Zo werkt de democratie dan ook weer!”

Gelukkig zijn er ook zaken waar Johan Feenstra blij van wordt. Nee, hij houdt er niet van om zichzelf op de borst te slaan. “Politiek bedrijf je natuurlijk niet voor jezelf, maar doe je voor onze inwoners, verenigingen en bedrijven. Als ik terugkijk op wat er samen met inwoners is bereikt, dan word ik daar blij van. Zo komt er een nieuw zwembad- en sportcomplex met scholen in Workum. Ook krijgt het schitterende stadhuis van Bolsward een nieuwe bestemming en is er extra geld voor onkruidbestrijding.”

“Natuurlijk ga je de politiek in met ambitie. Om zaken beter te maken zijn er nogal wat moties met succes door mij ingediend. Bijvoorbeeld dat rijksgeld van 1,5 miljoen euro bestemd voor de zorg en huishoudelijke hulp, daar ook echt aan besteed moet worden. Of dat bijstandsgerechtigden in aanmerking kunnen komen voor een vrijwilligersvergoeding. En onlangs nog: het feit dat je weet af te dwingen, dat er een nieuwe gymzaal komt met acht nieuwe kleedruimtes voor de jeugd en de voetballers van LSC 1890, dan geeft dat echt energie!”

Tot slot, wat zijn voor dit raadslid de speerpunten en de ambities in de komende jaren? “Er zijn veel speerpunten: zoals minder regels, meer veilige fietsroutes voor onze schooljeugd en meer sociale huurwoningen. Maar één speerpunt heeft voor mij topprioriteit. Dat betreft armoede onder kinderen. Armoede en uitsluiting van kinderen bij sport en muziek zet hen al vroeg op een achterstand en plaatst hen in een isolement. Dat kan lang doorwerken in een mensenleven. Armoede onder kinderen is daarom voor mij onaanvaardbaar en daar blijf ik tegen strijden.”