4 juli 2017

Marktkraam: PvdA SWF in centrum Sneek in gesprek over kinderarmoede

De PvdA staat al sinds jaar en dag een aantal keer per jaar op zaterdagmiddag met haar marktkraam op het Schaapmarktplein te Sneek. Komende zaterdag 8 juli staan de actieve PvdA-leden, fractieleden en de wethouder er weer om met u in gesprek te gaan. Ook de nieuwe kandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zullen aanwezig zijn.

De PvdA gaat met het winkelend publiek in gesprek over alle zaken die maar aan de orde komen. Speciale aandacht gaat er dit keer uit naar Armoede onder Kinderen. De gemeenteraad bespreekt deze maand een plan waarin extra kansen worden gerealiseerd voor arme kinderen. Zo is de gemeente van plan om gezinnen die langdurig in armoede leven een week op vakantie te laten gaan. ‘Dit idee is voortgekomen uit de diverse gesprekken die ik voerde met arme kinderen en hun ouders. Zij gaven met stip op 1 aan dat zij erg veel behoefte hebben aan een keer met het gezin op vakantie te gaan. Sommige kinderen zijn nog nooit van hun leven op vakantie geweest’, aldus wethouder Stella van Gent.

Daarnaast zal geld beschikbaar komen voor reiskosten voor middelbare scholieren die ver van school wonen. Een maandkaart met de trein vanuit de regio Stavoren, Koudum naar Sneek is voor veel ouders een enorme kostenpost, niet op te brengen voor ouders met een laag inkomen.

Ook zal een deel van het geld gereserveerd worden voor initiatieven van scholen en verenigingen om dingen te kunnen organiseren als een schoolorkest of extra timmerdorp.

Wilt u in gesprek  met de mensen van de PvdA over Kansen voor Kinderen of andere onderwerpen? Dan staan zij zaterdag aanstaande tussen 13 en 16 uur op het Schaapmarktplein te Sneek.