9 december 2016

Lutz bij Stichting Leergeld: kinderen in armoede moeten meedoen

 

PvdA-Tweede Kamerlid Lutz Jacobi gaat voor de Huis aan Huis regelmatig in gesprek met mensen in de Friese hoofdstad. Deze keer met Paula van der Veer van Stichting Leergeld Leeuwarden.

Wat doet Stichting Leergeld precies in Leeuwarden?

‘Wij helpen kinderen van 4 tot 18 jaar in arme Leeuwarder gezinnen, zodat zij toch kunnen meedoen met school, sport en cultuur. Armoede zelf kunnen wij helaas niet veranderen, maar we willen wel voorkomen dat het kinderen in hun ontwikkeling belemmert. Nu meedoen is later meetellen.’

Top dat jullie kinderen steunen! Waaraan is in de praktijk de meeste behoefte?

‘Wij krijgen veel aanvragen voor de Schoolspullenpas. Hiermee kunnen kinderen zelf schoolspullen aanschaffen. Van een laptop tot sportkleding en ook veel schoolreisjes. Verder krijgen wij vaak aanvragen voor contributies. Bijvoorbeeld voor voetbal en muziekles. Het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds betalen de betreffende verenigingen vervolgens rechtstreeks.’

Hoeveel Leeuwarder kinderen weten jullie op deze manier te bereiken?

‘Veel. Vorig jaar 1557 kinderen uit 907 Leeuwarder gezinnen. Gemiddeld helpen wij hen twee keer per jaar.’

En, helpt dat helpen eigenlijk?

‘We zien inderdaad dat kinderen blijer worden. Oudere kinderen nemen soms zelf contact met ons op. Verder zien wij dat nu veel meer kinderen deelnemen aan activiteiten. Of zij later door onze hulp of door iets anders uit de armoede komen, is moeilijk te zeggen. Dat is ook niet belangrijk, zolang die vicieuze cirkel van armoede maar wordt doorbroken.’

Hoe kunnen ouders of kinderen jullie bereiken?

‘Via www.kindpakket.nl. Daar kun je jezelf heel gemakkelijk aanmelden. De website geeft een overzicht van wat er mogelijk is. Mensen kunnen ons ook bellen of mailen. Op maandag en donderdag zijn wij te bereiken van 10.00 tot 12.30 uur op 06 – 10 14 48 47. Een mailtje sturen kan natuurlijk altijd: info@leergeldleeuwarden.nl. Ook kun je je melden bij het Wijkteam en scholen, die dan naar ons doorverwijzen.’ Noot: Er is ook een Leergeld in Sudwest-Frysland – www.leergeldsneek.nl

Kunnen particulieren en bedrijven jullie steunen?

‘Jazeker! Wij ontvangen zo nu en dan giften en legaten van particulieren. Ook de Rotary en bedrijven steunen ons. Erg belangrijk! Want deze middelen kunnen we flexibel inzetten. Zo kunnen we goed sturen op wat de kinderen het hardst nodig hebben.’