13 juli 2017

Kandidatenlijst bekend!

Stella van Gent uit Sneek is namens PvdA Súdwest-Fryslân de nieuwe lijsttrekker bij de komende herindelingsverkiezingen in Súdwest-Fryslân en deel van Littenseradiel.
De huidige fractievoorzitter, Johan Feenstra uit Sneek, is de nummer twee op de lijst. Van Gent kreeg de unanieme voorkeur van de kandidaatstellingscommissie en van het bestuur van de PvdA Súdwest-Fryslân. Volgens de voorzitter van de kandidaatstellingscommissie, Wigle Sinnema, heeft de PvdA met van Gent een enthousiast en deskundig boegbeeld. Zij staat bekend om haar gedreven inzet voor het welzijn van alle inwoners en voor de minima in het bijzonder. Daarnaast staat Van Gent voor sterk onderwijs met het laagst aantal vroegtijdig schoolverlaters van heel Nederland. Ook zet zij zich in voor een sterk jeugdbeleid waarin alle jongeren kunnen opgroeien tot krachtige en zelfbewuste volwassenen. De gemeente Súdwest-Fryslân zoekt nieuwe manieren om voor iedereen, ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, werk te realiseren. Haar missie is en blijft: ‘In een sociale arbeidsmarkt doet iedereen mee.’
Op plaats 2 staat Johan Feenstra. Feenstra heeft veel respect verworven met de manier waarop hij de afgelopen periode de fractie heeft voorgezeten. Zijn invloed en deskundigheid in de gemeenteraad is onomstreden en zijn “no-nonsense” aanpak geniet veel bewondering. Duidelijk merkbaar is dat werkgelegenheid en goede zorg voor hem zeer hoge prioriteit hebben. Daarnaast heeft Feenstra in de afgelopen jaren zijn deskundigheid op het gebied van gemeentefinanciën laten zien; de gemeente kent ook dit jaar weer een sluitende begroting met een overschot en heeft daarbij ruimte voor nieuwe investeringen in de toekomst.
Johan Langbroek uit Hindeloopen op de derde plek is een bekend en vertrouwd gezicht. Hij is een gedreven en toegankelijk persoon met een indrukwekkende staat van dienst op het gebied van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Thije van de Wall uit Sneek zal zich op plek vier hard maken voor het sociale gezicht van de PvdA. Hij heeft veel kennis van Werk en inkomen en zet zich in voor vaste contracten in plaats van flexwerk. Op de vijfde plek heeft de PvdA de zeer bekende oud-schooldirecteur Djoke de Jong geplaatst. Djoke is, naast haar sterke voorzitterschap van de commissie Boarger en Mienskip, met haar jarenlange ervaring als raadslid een stabiele en stevige rot in het vak.
De eerste nieuwkomer op de lijst staat op plek zes en is Habtamu de Hoop uit Wommels. De kandidaatstellingscommissie spreekt van een zeer gedreven en talentvolle kandidaat. Met zijn slechts negentien jaar is Habtamu een verrassend nieuw gezicht in de gemeentepolitiek, maar geen onbekende in Fryslân. In 2016 plaatste hij zich als de beste Friese kandidaat voor de speechfinale van het tv-programma “Op weg naar het Lagerhuis” en verwierf hiermee veel bekendheid. Daarnaast is deze “young-potential” een fanatieke voetballer en kaatser.
De plekken zeven en acht worden ingevuld door twee Sneker dames. Op plek zeven staat Marianne Poelman, deskundig op het gebied van arbeidsmarkt en economie. En plek acht wordt ingevuld door het zittend raadslid Paula van der Veer, die zich actief inzet voor mensen met een laag inkomen en een sterke ombudsfunctie vervult voor de stichting Leergeld en de FNV. Tot slot op de negende plek staat Turan Akkus. Turan is een geboren en getogen Bolswarder die veel affiniteit heeft met cultuur, integratie en jeugd. Zijn ervaringen en ideeën wil hij graag actief binnen de gemeentepolitiek naar voren brengen.
In de Algemene Ledenvergadering van afgelopen 21 juni hebben de leden van de PvdA zich uitgesproken over deze volgorde van de lijst en de lijsttrekker. De herindelingsverkiezingen vinden plaats op 22 november 2017.