Johan Feenstra stelt vragen over hoogspanningskabels

7 juni 2018

Op dit moment is wonen onder en nabij hoogspanningskabels frequent in het nieuws. Zo staat in de Leeuwarder Courant van 2 juni 2018 te lezen, dat in Drachten woningen volgens richtlijnen te dicht op overhangende hoogspanningskabels staan. Bewoners maken zich vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s, zorgen. Verder is in het artikel te lezen, dat er haast zou zijn om kabels ondergronds te brengen. Gemeenten moeten zich nog dit jaar bij het rijk aanmelden om voor subsidie in aanmerking te komen. Het is “nu of nooit”. Ook in Sneek (wijk Stadsfenne/Pasveer) loopt een hoogspanningskabel. Daarover heeft de PvdA de volgende vragen:

1. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft vorig jaar door TenneT onderzoek laten verrichten naar het ondergronds brengen van de hoogspanningsleiding in Sneek. Wat zijn de uitkomsten en resulaten van dat onderzoek met betrekking tot ruimtelijke mogelijkheden en kosten en dergelijke?

2. Welke conclusies verbindt het college aan de uitkomsten van het onderzoek door TenneT?

3. In het artikel in de Leeuwarder Courant wordt naar voren gebracht dat, wanneer de gemeenten in aanmerking willen komen voor rijkssubsidie, ze dit jaar nog een aanvraag moeten doen. Klopt dat? Hoe hoog is dan de subsidie en wat zijn de mogelijke kosten die de gemeente Súdwest-Fryslân zelf zou moeten bijdragen voor het ondergronds brengen van de kabels?

4. In het artikel wordt ook gesproken over richtlijnen. Binnen welke straal van hoeveel meter mogen volgens rijksnormen, woningen niet rondom overhangende lijnen worden gebouwd. Heeft onze gemeente hiervoor ook normen? En wijken die zo mogelijk af van de rijksnormen?