Extra raadvergadering 7 december met informateur de Rouwe

3 december 2017

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 22 november jl. heeft informateur de Rouwe verkennende gesprekken gevoerd om inzicht te krijgen in de politieke koers voor de komende jaren en om te beoordelen welke mogelijkheden er op basis van de verkiezingsuitslag zijn voor de vorming van een nieuw college.

Tijdens deze bijeenkomst zal de Rouwe zijn verslag van bevindingen toelichten, waarna er gelegenheid is tot het stellen van vragen en het geven van reacties.