3 juli 2016

Djoke de Jong ontvangt speld van verdienste uit handen van Diederik Samsom

IMG_2660

Akkrum – Op zaterdagochtend 2 juli in het Leppehiem in Akkrum heeft Diederik Samsom, Djoke de Jong de onderscheiding speld van verdienste opgespeld. Djoke kreeg deze prachtige onderscheiding van de PvdA voor haar lange staat van dienst voor de partij.

Zij is al sinds 1981 lid van de PvdA en vanaf het eerste moment ook actief voor de Partij. In 1998 werd ze lid van de gemeenteraad, eerst in het toenmalige Sneek en nu in Súdwest-Fryslân. Djoke komt oorspronkelijk uit Amsterdam, maar is inmiddels een echter Sneker.

Djoke wordt ook wel de moeder van het Sperkhem en de woonbotenbuurt genoemd. Zij is diegene die altijd opkomt voor mensen die niet zoveel geluk in het leven hebben, wiens wieg misschien nou net niet in de goede wijk stond en daardoor met achterstand in het leven stappen. Dat maakt haar tot een echte strijdvaardige en strijdbare PvdA-er en dat merken ze al vele jaren in de gemeenteraad. Haar expertise ligt vooral op het gebied van Kernen beleid, sociale zaken, leefbaarheidsprojecten, kunst en cultuur en niet te vergeten ’t Frysk!

Naast haar raadsactiviteiten en naast haar gewone werk in het onderwijs is ze altijd buitengewoon actief in verschillende vrijwilligersorganisaties zoals St. Nicolaassprookje en de commissie Boarger en Mienskip.

Binnen de PvdA-afdeling Súdwest-Fryslân is zij de initiator van de “Soos van de Roos” Hiervoor heeft zij haar hard gemaakt en organiseert in dit thema maandelijkse bijeenkomsten dicht bij de burger in wijken en dorpshuizen. De burger die in contact wil komen met de fractie van de PvdA kan deze bijeenkomsten bezoeken. Wegens het informele karakter en de persoonlijke contacten waar ook Djoke zeer actief aan bijdraagt is dit een zeer gewaardeerd format.

Maandagavond 4 juli is de volgende Soos van de Roos in Sneek, in het wijkgebouw aan het kaatsland 11 het begint om 20.00 uur.

IMG_2661