Algemene Ledenvergadering van de PvdA Súdwest-Fryslân

21 november 2018

Uitnodiging
voor de Algemene Ledenvergadering van de PvdA Súdwest-Fryslân

Donderdag 22 november 2018
20.00 uur (zaal open 19:30 uur)

Multifunctioneel Centrum It Harspit, P. Walmastrjitte 8a, 8625 HE Oppenhuizen

Graag nodigen wij u uit om deze (statutair verplichte) Algemene Ledenvergadering bij te wonen. Precies een jaar na de gemeenteraadsverkiezingen is het tijd om met elkaar even stil te staan. Na het administratieve gedeelte gaan we op een interactieve manier met elkaar in gesprek met vragen als: ‘Waar staan we, waar gaan we naar toe en welke verwachtingen hebben we voor de toekomst?’

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen presentielijst
4. Behandeling conceptnotulen ALV 28 maart 2018
5. Begroting en werkplan 2019
6. Verkiezingen 20 maart 2019 (Waterschap en Provinciale Staten)
7. Nieuws vanuit de fractie en wethouder
8. Rondvraag

Pauze

Na de pauze willen we u graag de gelegenheid geven om met bestuur, fractie, wethouder en (voor zover aanwezig) kandidaat leden Waterschap en Provinciale Staten in gesprek te gaan over de komende periode. We gaan dit op een interactieve manier inleiden en zijn ervan overtuigd dat daarna de goede gesprekken als vanzelf ontstaan.

Mensen die geen vervoer hebben, kunnen contact opnemen met Hester van der Schaaf
(06-11426913) of Johan Langbroek (06-48151178).

Opmerkingen bij de agendapunten:
Ad 4: Notulen worden voor 1 november verzonden naar de leden die aanwezigen waren op 28 maart. Was u er niet bij en wilt u ook de notulen ontvangen? Stuur uw verzoek naar hestervanderschaaf@gmail.com (06-11426913)
Ad 5: Ter vergadering is er een aantal gedrukte exemplaren van de conceptbegroting en het concept werkplan 2019 beschikbaar. Wilt u van tevoren deze stukken ontvangen, kunt u dat aangeven via hestervanderschaaf@gmail.com.

________________________________________