Algemene beschouwingen PvdA Johan Feenstra bij Begroting 2017